logo140.png

Aquapark

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Regulamin basenu i brodzika

Uwagi ogólne

 1. Brodzik i basen czynny w godzinach:
  9.30 - 13.30
  14.30 - 17.30
  18.30 - 22.00
  z uwzględnieniem warunków atmosferycznych.
 2. Za bezpieczeństwo osób korzystających z brodzika i basenu odpowiadają wyłącznie rodzice lub opiekunowie.
 3. Dzieci do lat 3 obowiązują pielucho-majtki.
 4. Za zanieczyszczanie basenu, brodzika, jacuzzi stosowane będą kary pieniężne.
 5. Niekorzystne warunki atmosferyczne (np. niska temperatura) lub inne czynniki (np. skażenia biologiczne powodowane przez dostawców wody lub osoby trzecie itp.) niewynikające z działania OW Familijni, mogą powodować przerwy w funkcjonowaniu infrastruktury basenowej.
 6. Otwarcie zjeżdżalni zewnętrznych jest uzależnione od warunków atmosferycznych.

Czynności zabronione

 1. Z brodzika i basenu nie wolno korzystać osobom:
  Nietrzeźwym
  Uczulonym na środki odkażające
  Z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaj, itp.)
 2. Na terenie brodzika i basenu kategorycznie zabrania się:
  Pozostawiania dzieci bez opieki
  Biegania
  Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych.
  Pływania w okularach
  Posiadania w wodzie ostrych elementów (zegarki, biżuteria, itp.)
  Spożywania posiłków

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa grożące osobom przebywającym na terenie basenu lub brodzika a także nieprawidłowości w pracy urządzeń należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi lub pracownikom odsługi.

Uwagi końcowe

OW Familijni nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodo­wane nieprzestrzeganiem w/w Regulaminu.
Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności finansowej.
OW Familijni nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i niedogodności powstałe z przyczyn od niego niezależnych np. warunki atmosferyczne, awaria wodociągów itp. 

NA TERENIE BASENU I JACUZZI OBOWIĄZUJE STRÓJ KĄPIELOWY!!!

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA DO BASENÓW ORAZ JACUZZI W OKRYCIACH WIERZCHNICH!

Dzieci do lat 3 mogą korzystać z Basenu i Brodzika tylko w specjalnych pielucho-majtkach
Możliwość zakupu w RECEPCJI

Jacuzzi

 • PROSIMY WZIĄĆ PRYSZNIC PRZED WEJŚCIEM
 • NIE NALEŻY ZOSTAWIAĆ DZIECI BEZ OPIEKI RODZICÓW
 • PROSIMY NIE UŻYWAĆ OLEJKÓW ORAZ BALSAMÓW PRZED WEJŚCIEM DO JACUZZI